Sahtecilik ve tahrifatakarşı geliştirilmiş kıymetli evrak ve belge üretimi ve (Tasarım - Basım) Elektronik sorgulama sistemi konularında önemli üretimler yapmış olan firmamız, Yrd. Doç.Dr. Abbas Ketizmen'in bu alanda (Fen Bilimleri ) yapmış olduğu (TPE Başvurulu) çok önemli buluşunu üretimlerine uygulamaktadır.
üretimlerimizden örnekler
VALUABLE PAPERS
Sahteciliğe karşı geliştirilmiş kıymetli belge tasarım ve üretimi
Valuable document design, developed againts forgery